1. Aan boord bent u verplicht de aanwijzingen van onze bemanning op te volgen;
2. Eigen eten en drinken meenemen aan boord is niet toegestaan;
3. Honden zijn aan boord helaas niet toegestaan;
4. Zorg a.u.b. dat u minimaal 15 minuten voor de vertrektijd aanwezig bent. Te laat komen kan betekenen dat u niet mee kunt;
5. Kinderwagens kunnen mee aan boord.
6. Rolstoelen kunnen mee aan boord, maar er is hier maar beperkte ruimte voor. Elektrische rolstoelen kunnen helaas niet mee aan boord;
7. Bij annuleren vindt er geen restitutie plaats.
Uitzonderingen op deze regel: wanneer de rondvaart op de afgesproken datum NIET doorgaat vanwege:
  • onvoorziene omstandigheden zoals weersomstandigheden of ziekte/privéomstandigheden van de bemanningsleden;
  • te weinig aanmeldingen.
  • In beide gevallen, vindt er volledige  terugbetaling plaats van het reeds betaalde bedrag. U wordt tijdig op de hoogte gebracht via e-mail.
8. Omboeken naar een andere dag is niet mogelijk.
9. Uitzondering op deze regel: wanneer de vaart door ons wordt geannuleerd, om hierboven eerder genoemde redenen.