Uw persoonsgegevens worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) opgeslagen op een beveiligd systeem en enkel gebruikt voor interne doeleinden. Uw gegevens worden niet aan derden doorgespeeld.